Elektronikus ŰRLAPOK - Kunmadaras

 

Elérhető szolgáltatás AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁLON elérhető elektronikus űrlapok


Az űrlapok a következő weboldalon
érhetők el:

Az Önkormányzat tájékoztatója az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon (Letölthető itt)

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások (Letölhető itt)


Az ügyintézés népszerűsítését segítik a következő egyperces animációs kisfilmek


ADÓÜGYEK
Megnevezés Évszám Megjegyzés
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2023. 01. 01-tól)
2023. ASP-ADO-035-2023
 • Adóhatósági ellenőrzési (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem, egyéb cselekmény
2021. ASP-ADO-ELLUGY-2021
 • Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2022. 01. 01-tól)
2022. ASP-ADO-035-2022
 • Bevallás a helyi iparűzési adóról
2019. ASP-ADO-087-2019
2018. ASP-ADO-087-2018
2017. ASP-ADO-087-2017
2016. ASP-ADO-087-2016
2015. ASP-ADO-087-2015
2014. ASP-ADO-087-2014
 • Helyi iparűzési adóelőleg mérséklési kérelem
2019. ASP-ADO-87M-2019
 • Adatbejelentés gépjárműadóról
2015. ASP-ADO-070-2015
 • Kombinált áruszállítás bejelentése
2017. ASP-ADO-GKA-2017
 • Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
2017. ASP-ADO-AAI-2017
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
2017. ASP-ADO-AEB-2017
 • Bevallás az előrehozott helyi adóról
2018. ASP-ADO-BEHA-2018
 • Adategyeztetés önkormányzti adóügyben
2019. ASP-ADO-EGY-2019
 • Kérelem adófelfüggesztetésre
2017. ASP-ADO-AFK-2017
 • Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására
2017. ASP-ADO-TUL-2017
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
2015. ASP-ADO-BEJ-2015
 • Egyszerűsített részletfizetési kérelem
2017. ASP-ADO-ERK-2017
 • Megkeresés köztartozás behajtására
2017. ASP-ADO-MGKR-2017
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
2017. ASP-ADO-MHT-2017
 • Méltányossági kérelem
2017. ASP-ADO-MK-2017
 • Talajterhelési díj bevallás
2015. ASP-ADO-041-2015
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
2015. ASP-ADO-087N-2015
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
2016. ASP-ADO-050-2016
 • Adóbejelentés az épület, épületrészutáni építményadóról
2015. ASP-ADO-031-2015
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI, VAGYONKEZELÉSI ÜGYEK
 • Kérelem ingatlan önkormányzati törzsvagyonból történő kivonására
2021. ASP-IVK-ITK-2021
 • Behajtási engedély iránti kérelem
2017. ASP-IVK-ENG-2017
 • Közterület, közút eltérőhasználata iránti kérelem
2017. ASP-IVK-EHE-2017
ANYAKÖNYVI ÜGYEK
 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
2017. ASP-ANY-KIV-2017
HAGYATÉKI ÜGYEK
 • Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
201. ASP-HGY-AHE-2018
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
2017. ASP-HGY-LTR-2017
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
2017. ASP-HGY-NYOJ-2017
SZOCIÁLIS ÜGYEK
 • Nyilatkozat iskolai végzettségről a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
2022. ASP-SZOC-RGYK-NY-2022
 • Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személy részére nyújtott települési támogatás
2018. ASP-SZOC-ADOS-2018
 • Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
2018. ASP-SZOC-RGYT-2018
ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGAZGATÁSI ÜGY
 • Adatszolgáltatás polgári védelmi nyilvántartásba vételhez
2022. ASP-IGAZ-PVA-2022
 • Hiánypótlás
2022. ASP-IGAZ-HIANY-2022
 • Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó jármű tárolására alkalmas települési cím megfelelősége igazolása iránt
2022. ASP-IGAZ-TAC2-2022
 • Végrehajtási kifogás
2022. ASP-IGAZ-VHK-2022
 • Kérelem 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi vagy autóbusz tárolására alkalmas települési címről szóló hatósági bizonyítvány kiállítására
2021. ASP-IGAZ-TAC-2021
 • Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
2021. ASP-IGAZ-FJL-2021
 • Kérelem ingatlan belterületbe vonására
2021. ASP-IGAZ-IBV-2021
 • Közterületen lévő fás szárú növények gallyazási munkáinak igénylése
2021. ASP-IGAZ-FGI-2021
 • Kérelem elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat tételére
2021. ASP-IGAZ-ELNY-2021
 • Jármű parkolási, közterületi várakozási kérelem
2021. ASP-IGAZ-KPK-2021
 • Méhészkedés (méhtartás) bejelentése
2021. ASP-IGAZ-MTB-2021
 • Szabálytalan állattartás bejelentése
2021. ASP-IGAZ-SZABEJ-2021
 • Személyes költségmentesség megállapítása iránti kérelem benyújtása, visszavonása, adatváltozás bejelentése
2021. ASP-IGAZ-SZKMK-2021
 • Kérelem településképi szakmai konzutáció iránt
2021. ASP-IGAZ-TKK-2021
 • Kérelem ingatlan önkormányzati törzsvagyonból történő kivonására
2021. ASP-IGAZ-ITK-2021
 • Javaslat önkormányzati elismerés adományozására
2021. ASP-IGAZ-OEA-2021
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem telekalakítási ügyben
2021. ASP-IGAZ-ESZA-2021
 • Jelentkezés önkéntes polgári védelmi szolgálatra
2021. ASP-IGAZ-PVSZ-2021
 • Igazolási kérelem egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére
2020. ASP-IGAZ-IGK-2020
 • Jogorvoslati kérelem
2020. ASP-IGAZ-JK-2020
 • Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására
2020. ASP-IGAZ-HAT-2020
 • Gépjármű kárbejelentő
2018. ASP-IGAZ-GKAR-2018
 • Névhasználat, jelképhasználat engedélyezése
2018. ASP-IGAZ-JELK-2018
 • Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez
2018. ASP-IGAZ-KAPU-2018
 • Kérelem morgáskorlátozott parkoló létesítéséhez
2018. ASP-IGAZ-MKORL-2018
 • Bejelentés az eb összeíráskor közölt adatok változásáról
2018. ASP-IGAZ-EAV-2018
 • Eb összeíró adatlap
2018. ASP-IGAZ-EA-2018
 • Birtokvédelmi kérelem
2018. ASP-IGAZ-BIRT-2018
 • Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
2018. ASP-IGAZ-MEH-2018
IPAR- ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK
 • Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól szóló hatósági igazolvány kiállítására
2021. ASP-IPAR-SZHI-2021
 • Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
2017. ASP-IPAR-001-2017
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
2017. ASP-IPAR-002-2017
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
2017. ASP-IPAR-003-2017
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
2017. ASP-IPAR-004-2017
 • Működési engedély visszavonási kérelem
2107. ASP-IPAR-005-2017
 • Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
2017. ASP-IPAR-006-2015
 • Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
2017. ASP-IPAR-007-2017
 • Vásár-, illetve piac  üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

2017. ASP-IPAR-008-2017
 • Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
2017. ASP-IPAR-009-2017
 • Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
2017. ASP-IPAR-010-2017
 • Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
2017. ASP-IPAR-011-2017
 • Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
2017. ASP-IPAR-012-2017