Településképi
Arculati
Kézikönyv
www.kunmadaras.hu  
 
 
 

Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet

 
 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunmadaras Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét és a Településképi Rendeletét.
A Településképi Rendelet (TKR) tartalmazza a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készült.
Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve nagyközségünk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik nagyközségünk építészeti öröksége és jövője iránt.
A településképi rendelet a TAK, mint szakmai alátámasztó dokumentum alapján készült el. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozik. A településszerkezet, táji környezet, jellemző településkarakter vagy egyéb helyi adottság szerint eltérő, településképi szempontból meghatározó területeket határol le. Rendelkezik ezen kívül a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelméről, védetté nyilvánításáról és a védettség megszüntetéséről, valamint rendelkezik a Településképi véleményezés lehetőségével.

 
 
Letölthető dokumentumok:    
   
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK):    
   
Településképi Rendelet (TKR):    
   
   
   
A TAK és TKR tartalmával és alkalmazásával kapcsolatosan az önkormányzat tájékoztatást nyújt. A kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatos vélemények, észrevételek, javaslatok az önkormányzat hivatalos e-mail címére küldhetők el:
 
 
 
 
 
 
 
   
Kunmadaras Nagyközség honlapja - 2015. Minden jog fenntartva